Hóa chất chống thấm Silres BS290

    Silres®BS 290 là chất cô đặc silicone không dung môi dựa trên hỗn hợp silan và siloxan. Silres®BS 290 có thể pha loãng với dung môi hữu cơ.
    Dung dịch pha loãng của SILRES® BS 290 trong dung môi hữu cơ đóng vai trò là chất chống thấm nước đa năng chất lượng cao để ngâm tẩm và sơn lót cho các chất nền khoáng và có tính kiềm cao.