Hóa chất chống thấm Silres BS16

SILRES BS 16 là một dung dịch nước của kali metyl siliconat và được sử dụng ở dạng pha loãng để ngâm tẩm kỵ nước của vật liệu xây dựng khoáng để làm cho chúng không thấm nước.
SILRES BS 16 phát triển các đặc tính không thấm nước của nó bằng phản ứng với carbon dioxide (CO 2 ) trong khí quyển . Hoạt chất được hình thành từ chất chống thấm nước của khối xây silicone là axit polymethylsilicic.
Như với tất cả các siliconat, tuy nhiên, SILRES® BS 16 có thể gây ra cặn trắng trên bề mặt vật liệu xây dựng có màu, hoặc nếu được sử dụng ngoài hướng dẫn ứng dụng.