Hóa chất chống thấm gỗ Silres WH

SILRES WH là nhũ tương pha loãng trong nước, không dung môi của nhựa silicone chức năng.

Hotline 0913202137 Báo Giá