Mecellose ETC 4001

ECELLOSE® ETC-4001 của Lotte Fine Chemical là loại xenluloza. Nó hoạt động như một chất làm đặc. Cho thấy thời gian mở tốt và khả năng chống trượt tuyệt vời. Nó cho khả năng giữ nước và thời gian lắng tốt. Nó cũng cung cấp độ bền bám dính, độ nhớt và khả năng làm việc tốt. MECELLOSE® ETC-4001 được sử dụng như một lớp thông thường và tiết kiệm trong các ứng dụng keo dán gạch.