VINNAPAS® 5025 L

VINNAPAS®5025 L là một loại bột polyme phân tán cho vữa trộn khô, đặc biệt thích hợp cho các hợp chất và vữa lát sàn tự san phẳng. Nó dựa trên chất đồng trùng hợp cứng của vinylaxetat và etylen và thuộc loại sản phẩm VINNAPAS® L, có nghĩa là nó cải thiện tính chất san phẳng và bề mặt cũng như độ ổn định của vữa mới. Vữa được bảo dưỡng bằng VINNAPAS® 5025 L đã cải thiện độ bám dính, độ bền uốn, khả năng biến dạng và chống mài mòn.