Vinnapas 5044N

VINNAPAS®5044 N (GER) là bột polyme phân tán dùng cho vữa trộn khô, đặc biệt thích hợp cho ETICS, màng chống thấm và sửa chữa bê tông. Nó dựa trên chất đồng trùng hợp rất linh hoạt của vinyl axetat và etylen và thuộc loại sản phẩm VINNAPAS®N có nghĩa là nó có tác dụng trung tính đối với lưu biến và cung cấp các tính chất cơ bản là kết dính và tính linh hoạt, tạo ra mức độ tự do trong công thức cao. VINNAPAS® 5044 N (GER) là một phần của dải tiêu chuẩn của chúng tôi, cung cấp cho bạn giải pháp tốt nhất trong phân khúc cho nhiều ứng dụng khác nhau.
VINNAPAS® 5044 N (GER) là bột polyme phân tán đầu tiên có thể được mua với tên VINNECO®cấp. Các đặc tính kỹ thuật của VINNECO® 5044 N và VINNAPAS®5044 N (GER) giống hệt nhau. Đối với sản xuất của VINNECO®5044 N, 100% nguyên liệu hóa thạch được yêu cầu được thay thế bằng nguyên liệu thô tái tạo. Việc thay thế được thực hiện dựa trên phương pháp cân bằng khối lượng.
Hotline 0913202137 Báo Giá