Vinnapas 8034H

VINNAPAS®8034 H là bột polyme phân tán kỵ nước rất mạnh dùng cho vữa hỗn hợp khô, đặc biệt thích hợp cho vữa lát gạch, vữa trát và vữa trát, Bột trét tường. Nó dựa trên một chất terpolymer linh hoạt của vinyl clorua, ethylene và vinyl laurate. VINNAPAS® 8034 H thuộc loại sản phẩm VINNAPAS® H có nghĩa là nó cung cấp hiệu ứng kỵ nước đáng kể ngoài khả năng bám dính.
Hotline 0913202137 Báo Giá