VINNAPAS® 8620 E

VINNAPAS®8620 E là bột polyme phân tán đa năng dùng cho vữa trộn khô, đặc biệt thích hợp cho keo dán gạch. Nó dựa trên chất đồng trùng hợp linh hoạt của vinylaxetat, etylen và vinylclorua và thuộc loại sản phẩm VINNAPAS® E, có nghĩa là nó cung cấp các đặc tính nâng cao, như kéo dài thời gian mở và độ bám dính tuyệt vời sau khi ngâm nước. VINNAPAS® 8620 E là một phần của phạm vi tiêu chuẩn của chúng tôi, cung cấp cho bạn giải pháp tốt nhất trong phân khúc cho nhiều ứng dụng khác nhau.